Finančni izračun dobičkonosnosti paviljona piva v živo

* Izračuni uporabljajo povprečne podatke za svet

Omejitve in predpostavke:

Ta finančni izračun razkriva nekatere smernice za odprtje paviljona Živo pivo.

Pri pripravi tega finančnega poročila so bila pripravljena naslednja poročila:

 • Izkaz poslovnega izida;
 • Izkaz denarnih tokov;
 • Ravnotežje
 • Finančna uspešnost;
 • Stroškovna cena;
 • Izračunajo se integralni kazalniki.

Parametri izračuna

 • Finančni izračuni so bili izvedeni v licenčnem programu Alt-Invest 6.0., Licenčna številka 61277.

 • Izračuni so se izvajali mesečno (predstavljeno po letih).

 • Vsi finančni in gospodarski kazalniki projekta so izračunani po metodologiji, ki je bila sprejeta v svetovni praksi v skladu z metodološkimi priporočili za oceno učinkovitosti investicijskih projektov št. 477 z dne 18.08.2019 in Uredbo vlade Ruske federacije z dne 22. novembra 1997 št. 1470.

 • Izračun meril uspešnosti naložb je bil izveden v skladu s splošno sprejeto mednarodno metodologijo za analizo denarnih tokov.

 • Diskontiranje denarnih tokov se izvaja v korakih po en mesec.

18.8.2019